Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Συνάντηση ομάδας εργασίας της τριμερούς επιτροπής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ιωάννινα, 13/9/2017

“Συνάντηση ομάδας εργασίας της τριμερούς επιτροπής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ”

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης και Δημήτρης Σεβαστάκης, ως μέλη της ομάδας εργασίας της τριμερούς επιτροπής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, συναντήθηκαν με την ειδική σύμβουλο της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα, κ. Sawsan Hasson.

Σκοπός της προπαρασκευαστικής συνάντησης εργασίας ήταν η πληρέστερη προετοιμασία της 2ης συνδιάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων των τριών χωρών, που θα λάβει χώρα στην Λευκωσία στις 14-09-2017.

Μεταξύ των θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα της συνδιάσκεψης βρίσκονται οι κοινές δράσεις και συνέργειες στον αγροδιατροφικό τομέα, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την έρευνα, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ειδικά για τον αγροδιατροφικό τομέα ο κ. Καραγιάννης στην εισήγηση του επισήμανε τα εξής:

Στις επόμενες δεκαετίες θα γίνουν συνταρακτικές αλλαγές στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής με βάση την παγκόσμια ασφάλεια, τη χρήση εδάφους και νερού, τη διατροφή εννέα  δισσεκατομυρίων ανθρώπων, την μικροβιακή ανθεκτικότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, τις νέες τεχνολογίες και την πράσινη παραγωγή. Ο αγροδιατροφικός τομέας θα επηρεαστεί αισθητά και ζητήματα που μπορεί να αναδειχθούν είναι:

  • Ανάπτυξη δομών για τον μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας των τροφίμων, στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής.
  • Δυνατότητες εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής για την αυθεντικότητα, ποιοτική ανάδειξη και διακριτή επωνυμία των αγροτικών προϊόντων των τριών χωρών.
  • Καινοτομία στη γενετική, με την εφαρμογή ολιστικών προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και ποιότητας κρέατος.
  • Συνέργειες για την πιστοποίηση προϊόντων kosher για εξαγωγές στο Ισραήλ ή για την εσωτερική κατανάλωση (σε Ελλάδα-Κύπρο) από Ισραηλινούς τουρίστες.
  • Αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
  • Ανάπτυξη πιλοτικών έξυπνων εκτροφών και καλλιεργειών (smart farming, smart green houses, κλπ).

Comments are closed.