Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Συνάντηση εργασίας στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ιωάννινα, 2/3/2019

“Συνάντηση εργασίας στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου”

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης πραγματοποίησε την Παρασκευή, 1 Μαρτίου, επίσκεψη στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Τσιμπίκη και τη γενική γραμματέα κ. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου.

Κατά τη συνάντηση, τα μέλη της Περιφερειακής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου κατέθεσαν στον κ. Καραγιάννη τις θέσεις του φορέα για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, και,  επισημαίνοντας ότι “μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η χώρα πρέπει να κινηθεί στον μονόδρομο των μεταρρυθμίσεων και εκείνων των παρεμβάσεων που θα φέρουν επενδύσεις και κατά συνέπεια θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν το ΑΕΠ”, υπέβαλλαν τις εμπεριστατωμένες προτάσεις τους για:

  • ένα  φορολογικό σύστημα σταθερό, δίκαιο, φιλικό προς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τονίζοντας ότι  “ο συνολικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα, που αυξήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι πολύ υψηλός σε σύγκριση με χώρες με παρόμοια επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Η μείωσή του πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.”
  • ένα ασφαλιστικό σύστημα αποτελεσματικό, κεφαλαιοποιητικό, “με επιλογή ασφαλιστικών εισφορών τριών επιπέδων, μη συνδεδεμένων με το εισόδημα του ασφαλισμένου, όπου ο ασφαλισμένος θα επιλέγει την ασφαλιστική κλάση στην οποία επιθυμεί να υπαχθεί.”
  • την επιβεβλημένη έναρξη έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που θα  καταχωρούνται αυτόματα ως έσοδο στα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη και ως δαπάνη στα ηλεκτρονικά βιβλία του λήπτη,  “με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χειρόγραφης καταχώρησης που θα έχει ως αποτέλεσμα να εξαλείψει την έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.”
  • την αναγκαία εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η ταχύτερη αδειοδότηση επενδύσεων και η ταχύτερη απονομής δικαιοσύνης,  “για την άμεση εισροή ξένων κεφαλαίων, που τα προηγούμενα χρόνια καθυστερούσε λόγω της πολυπλοκότητας της ελληνικής νομοθεσίας.”

Ο κ. Καραγιάννης, από την πλευρά του ενημέρωσε τα μέλη του ΟΕΕ σχετικά με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς  και την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο νόμου για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, τονίζοντας ότι:  “Στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα,  που θα αποτελέσει τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα στηρίξει παραγωγικούς μετασχηματισμούς, εξειδικεύσεις και πρότυπα επιχειρηματικότητας,  ενισχύοντας υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και παράλληλα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της ανάπτυξης, αφού θα συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση σύνθετων αναπτυξιακών προγραμμάτων με τη συνεργασία του κράτους,  του ιδιωτικού τομέα  και  της τοπικής αυτοδιοίκησης.”

Τέλος, παρουσίασε συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης που είχε από τον γενικό γραμματέα στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και σε ότι αφορά την εξέλιξη του αναπτυξιακού, σημείωσε τα εξής:  “Ολοκληρώνεται ο β΄ κύκλος καθεστώτων ενίσχυσης στα τρία βασικά καθεστώτα που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού («Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»)  και παράλληλα έχει προκηρυχθεί το πιο εξειδικευμένο καθεστώς ενίσχυσης «Συνέργειες και δικτυώσεις» (clusters), ενώ ετοιμάζεται η ενεργοποίηση και του καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα».”

Comments are closed.