Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην κύρωση της συμφωνίας Ελλάδας – Κουβέιτ για την προώθηση επενδύσεων

Ιωάννινα, 16/2/2019

“Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην κύρωση της συμφωνίας Ελλάδας – Κουβέιτ για την προώθηση επενδύσεων”

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, άσκησε χρέη κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στην προχθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων”.

Η συμφωνία υπεγράφη τον Ιούνιο του 2014 σύμφωνα με τον Κανονισμό 1219/2012 ΕΕ και εντάσσεται στις προσπάθειες της χώρας μας για ανάπτυξη των διμερών οικονομικών της σχέσεων. Σκοπός της είναι η εξασφάλιση νομικής προστασίας των επενδύσεων που πραγματοποιούν επενδυτές του ενός συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του άλλου και έχει εικοσαετή διάρκεια ισχύος.

Ο κ. Καραγιάννης στην τοποθέτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Λόγοι ιστορικοί, γεωπολιτικοί και οικονομικοί επιβάλουν τη χάραξη εξωστρεφούς  εθνικής στρατηγικής και εμβάθυνσης των σχέσεών μας με όλο τον αραβικό κόσμο. Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων που αναβαθμίζουν τη διεθνή θέση της χώρας είναι το αυτονόητο ζητούμενο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες στον τομέα των εξαγωγών ώστε να ξανακερδίσουν τα ελληνικά προϊόντα τη θέση που κατείχαν στις συγκεκριμένες αγορές κατά τις δεκαετίες ’80 και ’90.

Το Κουβέιτ είναι η 4η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα παγκοσμίως, με το πετρέλαιο να καταλαμβάνει μερίδιο 95% επί του συνόλου των εξαγωγών του και να αποφέρει το 90% των συνολικών εσόδων του κράτους. Η εξάρτηση της χώρας από την παραγωγή πετρελαίου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και διαφοροποίησης της οικονομίας της. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η εξάρτησή της από την εισαγωγή τροφίμων, και στον τομέα αυτό ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για τα αγροτικά και κτηνοτροφικά μας προϊόντα.”

Comments are closed.