Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Στην 139η Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

Ιωάννινα, 19/10/2018

“Στην 139η Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης: η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ”

Στις εργασίες της 139ης συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 14 με 18 Οκτωβρίου 2018, συμμετείχε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης. Η IPU είναι ο παγκόσμιος οργανισμός των εθνικών κοινοβουλίων, ιδρύθηκε το 1889 και αριθμεί 178 χώρες-μέλη. Σκοπός της είναι η προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των λαών και η εδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Επιπρόσθετα, εξετάζει θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και υποστηρίζει τις δραστηριότητες του ΟΗΕ. Η Βουλή των Ελλήνων, που είναι μέλος της Ένωσης από το 1890, εκπροσωπήθηκε στη συνέλευση με τετραμελή διακομματική αντιπροσωπεία, που αποτελούνταν ακόμη από τους βουλευτές Μαρία Τριανταφύλλου, Όλγα Κεφαλογιάννη και Θεόδωρο Καράογλου.

Κατά τη διάρκεια της 139ης συνέλευσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων “στην έγκυρη ενημέρωση και στην αντιμετώπιση του φαινομένου των fake news και της παραπληροφόρησης”, “στην εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και την καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή”, “στην ανάπτυξη αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, ενόψει της υιοθέτησης του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση”, “στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την εφαρμογή τους έως το 2030”.

Ο κ. Καραγιάννης τοποθετήθηκε εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής για την Ανάπτυξη, την Οικονομία και το Εμπόριο, με θέμα “Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν για την εφαρμογή τους έως το 2030, και ο ρόλος του δίκαιου εμπορίου και των επενδύσεων για την επίτευξή τους”. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των Στόχων, στη στρατηγική της κυβέρνησης για τη δίκαιη ανάπτυξη με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030, στην προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στις εθνικές προτεραιότητες, και στην συμβολή των επιτροπών του ελληνικού κοινοβουλίου στην εφαρμογή των Στόχων.

Αναλυτικά, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε κατά την τοποθέτησή του τα εξής:

Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα, ώστε να συμβάλω στη συζήτηση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και στις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την εφαρμογή τους έως το 2030.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ επηρεάζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα στο σύνολό της, άρα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά εκφράζονται στο επίπεδο της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, στο σύνολό τους, αφού οι Στόχοι καθορίζουν σε γενικές γραμμές ζητήματα όπως η φτώχεια, η ισότητα των φύλων, η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία, η χρηστή διακυβέρνηση, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, πολλοί τομείς της δημόσιας διοίκησης, καθώς και άλλοι φορείς όπως ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη διαδικασία επίτευξης  των Στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να αναφερθώ στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης  μέχρι σήμερα για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ευρύτερου αναπτυξιακού της σχεδίου.

Είναι γνωστό ότι η δίκαιη και αειφόρος ανάπτυξη έχει τοποθετηθεί στον πυρήνα των προσπαθειών της κυβέρνησής μας, ως καταλύτης για την ανάπτυξη όλων των δυνάμεων της χώρας που έχουν επηρεαστεί βαθιά από την παρατεταμένη ύφεση και την επιβολή αυστηρών μέτρων λιτότητας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η απόσταση που μας χωρίζει από κάθε έναν από τους 17 Στόχους, στην πραγματικότητα ορίζει την απόσταση που μας χωρίζει από την εξασφάλιση στους πολίτες της χώρας μιας αξιοπρεπούς ζωής.

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ, έχει δεσμευτεί για την προώθηση της Ατζέντας 2030, και πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2018, παρουσίασε την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού. Η Έκθεση, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΗΕ, αποτυπώνει:  α)  το θεσμικό μηχανισμό που διασφαλίζει αφενός την πολιτική δέσμευση για την επιτυχή εφαρμογή του εγχειρήματος και αφετέρου τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου,  β)  τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και τη διασύνδεσής τους με τη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική,  γ) τον ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών (τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία πολιτών), δ) τα βασικά μέσα εφαρμογής των Στόχων και παραδείγματα ολοκληρωμένης διασύνδεσης πολιτικών, και  ε)  την παρουσίαση των βημάτων που πρέπει να γίνουν, όπως το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινοβουλίου στην παρακολούθηση επίτευξης των Στόχων.

Γίνεται, έτσι, κατανοητό πως πέρα από τη συμμετοχή μας στην παγκόσμια προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Το όραμα για ‘δίκαιη ανάπτυξη’ συνεπάγεται την προοδευτική ενσωμάτωση στην παραγωγή του συνόλου του εργατικού δυναμικού, το οποίο βρίσκεται στη γκρίζα ζώνη της ανεργίας, και επιτρέπει την ανακατανομή, για όσους υπέφεραν περισσότερο από την επιβολή αυστηρής λιτότητας τα τελευταία χρόνια. Η χώρα μας βρέθηκε στο κύμα μιας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία επηρέασε το βιοτικό επίπεδο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές ελευθερίες και το περιβάλλον. Μέσω της επίτευξης των Στόχων, αντιμετωπίζουμε γενναία την πρόκληση τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σαν δική μας εθνική ευθύνη: να τερματίσουμε την ύφεση και να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη για όλους.

Comments are closed.