Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Εισήγηση στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς

Ιωάννινα, 24/10/2018

“Εισήγηση στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς”

Προκειμένου να συγκροτηθεί η ετήσια έκθεση εργασιών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς για τη Γ΄ Σύνοδο (Οκτ. 2017 – Αυγ. 2018) της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, ως μέλος της επιτροπής και συντονιστής της θεματικής “Οικονομία, προσέλκυση επενδύσεων, κίνητρα επανεγκατάστασης”, υπέβαλε στην επιτροπή τον απολογισμό και την εισήγησή του. Ανάλογες εισηγήσεις υποβλήθηκαν και από τους συντονιστές των θεματικών για την “Ψήφο των ομογενών”, την “Παιδεία των ομογενών και την προώθηση της Ελληνοφωνίας”, τις “Σχέσεις των ομογενών με την ελληνική διοίκηση”, τις “Σχέσεις της επιτροπής με τα δίκτυα των αποδήμων”, και τον “Διακριτό ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση του απανταχού Ελληνισμού”.

Ο κ. Καραγιάννης στον απολογισμό του αναφέρθηκε εκτενώς στη συμμετοχή του σε αντιπροσωπείες της Βουλής στο εξωτερικό (φόρουμ Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, επιχειρηματική αποστολή παρουσία του αν. υπ. Εξωτερικών στην Αιθιοπία, διακομματική αποστολή στη Ν. Κορέα, κ.ά.) και στις συναντήσεις που πραγματοποίησε με αξιωματούχους, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της ομογένειας (αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Αφρικανική Ένωση, πρόεδρο και μέλη ΔΣ του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, πρόεδρο και μέλη ΔΣ της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, κ.ά.), και ως αποτίμηση όσων αποκόμισε, κατέθεσε την εισήγησή του αρθρωμένη σε δύο σκέλη:

Το πρώτο αφορά στην ανάσχεση του brain drain. “Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης είναι ένα ζήτημα καθοριστικό για την ανάπτυξη της χώρας” σημείωσε, και πρότεινε “την ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω νέων δράσεων του ΕΣΠΑ, με χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίζουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες ερευνητικών κέντρων, επενδυτικών σχημάτων και νεοφυών επιχειρήσεων”.

Το δεύτερο αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να διαμορφωθούν ώστε ομογενείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα. “Οι προϋποθέσεις δεν είναι άλλες από αυτές που χρειάζεται κάθε επενδυτής, δηλαδή λιγότερη γραφειοκρατία και σταθερό νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων” τόνισε, και συμπλήρωσε “Η ομογένεια είναι ένας τεράστιος πόρος που μπορεί να δώσει μία επιπρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξης της χώρας. Επειδή η Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, λόγω των θεσμικών και οικονομικών της δυνατοτήτων, δεν μπορεί να έχει οργανωμένη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων, κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπησή της στη Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας και η στενή της συνεργασία τόσο με το Enterprise Greece – τον αρμόδιο φορέα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων, όσο και με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών”.

Comments are closed.