Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Πρόγραμμα προώθησης ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων σε αγορές τρίτων χωρών – Μια ευκαιρία για τη Ντεμπίνα!

Ιωάννινα, 2/8/2017

“Πρόγραμμα προώθησης ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων σε αγορές τρίτων χωρών”

Μια ευκαιρία για τη Ντεμπίνα!

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί το “Πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ενωσιακά και εθνικά κονδύλια. Για το 2017 η επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 16 εκατ. ευρώ, με την κοινοτική συμμετοχή να καλύπτει το 50% (8 εκατ. ευρώ), την εθνική συμμετοχή το 30% (4,8 εκατ. ευρώ) και την ίδια συμμετοχή το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα αφορά οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακούς και έχει ως στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους, τη βελτίωση της εικόνας τους στους καταναλωτές, την επανατοποθέτησή τους σε παραδοσιακές αγορές, τη διασύνδεσή τους με σημαντικά δίκτυα διανομής και την προώθησή τους σε νέες αγορές. Αγορές – στόχοι του προγράμματος είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία, η Ελβετία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και η Ινδία.

Comments are closed.