Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Αιγοπρόβειο κρέας, φέτα και τυροκομικά προϊόντα στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγορά

Ιωάννινα, 1/8/2017

“Αιγοπρόβειο κρέας, φέτα και τυροκομικά προϊόντα στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγορά”

Στο πλαίσιο των κοινοτικών κανονισμών που διέπουν τα προγράμματα προώθησης, υλοποιούνται ήδη στη χώρα μας 37 προγράμματα ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ αυξάνονται από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019 και η χρηματοδότηση από την ΕΕ καθορίζεται σε 75% για ενέργειες προώθησης σε χώρες της ΕΕ και σε 85% για ενέργειες προώθησης σε τρίτες χώρες.

Οι ενέργειες προώθησης αφορούν όλα τα γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης της ΕΕ (ελαιόλαδο, τυροκομικά προϊόντα, αιγοπρόβειο κρέας, επιτραπέζιες ελιές, φρέσκα και κονσερβοποιημένα φρούτα, κλπ.) και δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα.

Τα προγράμματα υποβάλλονται στις αρχές κάθε έτους, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθείας στις υπηρεσίες της ΕΕ και οι προωθητικές ενέργειες έχουν στόχο όλες τις χώρες της ΕΕ καθώς και τρίτες χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία , Αίγυπτος, κλπ.

Comments are closed.