Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Ομιλία στις 27/4/2017 στην Ολομέλεια της Βουλής, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Ομιλία στις 27/4/2017 στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”.

Comments are closed.