Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Κύρωση συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Ιωάννινα,  30/10/2015

“Κύρωση συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης”

Βασικός εισηγητής  του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στις 29-10-2015, με θέμα την επεξεργασία και εξέταση σχεδίου νόμου του Υπουργείου  Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με τη συνεργασία της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Ο κ. Καραγιάννης στην εισήγησή του ανέφερε πως η συμφωνία ενεργοποιεί την έναρξη της δραστηριότητας  της Τράπεζας στην Ελλάδα και μέσω αυτής η χώρα μας αναμένεται να αποκτήσει  πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους  τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ  έως το 2020 (η  χρηματοδότηση  το 2015 θα είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ,  το 2016 θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ  και από το 2017 έως το 2020 θα αγγίξει τα  500 εκατ. ευρώ ετησίως).

Επισήμανε επίσης πως προβλέπεται κυρίως η ενίσχυση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και έργων υποδομών μέσω χαμηλότοκων ανακυκλούμενων δανείων και τόνισε πως η εφαρμογή της συμφωνίας θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% ετησίως, τη  δημιουργία  15.000  νέων θέσεων εργασίας και την είσπραξη 650 εκατ. ευρώ  από  φορολογικά  έσοδα  σε ετήσια βάση.

Comments are closed.