Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Ευοίωνο το μέλλον των Συνεταιριστικών Τραπεζών

Ιωάννινα, 1/11/2015

“Ευοίωνο το μέλλον των Συνεταιριστικών Τραπεζών”

Το σημαντικότερο βήμα προστασίας και επιβίωσης του θεσμού της Συνεταιριστικής Πίστης στη χώρα μας έγινε με την ψήφιση το Σάββατο 31-10-2015, από την Ελληνική Βουλή του Σ/Ν για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου αφορά την τροποποίηση των διατάξεων για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, ώστε ανακεφαλαιοποιημένες να συνεχίσουν να λειτουργούν, χρηματοδοτώντας τις τοπικές οικονομίες.

Με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώκεται η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, για να μπορεί να ενισχυθεί με ιδιωτικά κεφάλαια η κεφαλαιακή βάση των Συνεταιριστικών Τραπεζών και να συνεχιστεί η λειτουργία τους στην αγορά και ο ρόλος τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Η θετική αυτή εξέλιξη θα βοηθήσει σημαντικά και τη δική μας Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, που ξεκίνησε το 1978 ως ένας μικρός πιστωτικός συνεταιρισμός για να καλύψει τις χρηματοδοτικές  ανάγκες εμπόρων της πόλης μας.

Η στήριξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για το χώρο της κοινωνικής οικονομίας και το ρόλο της στην ανάπτυξη.

Comments are closed.