Τοποθέτηση στις 23/2/2017 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

Τοποθέτηση στις 23/2/2017 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης “Ο Αγροδιατροφικός Τομέας της Ελλάδας στις Διεθνείς Αγορές”.

Τοποθέτηση στις 16/12/2016 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Τοποθέτηση στις 16/12/2016 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση.

Ομιλία στις 9/12/2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Σ/Ν “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017”

Ομιλία στις 9/12/2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Σ/Ν “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017”.

Ομιλία στις 29/11/2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

Ομιλία στις 29/11/2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Σ/Ν “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”.

Τοποθέτηση στις 30/6/2016 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για την προστασία της ελληνικής φέτας ΠΟΠ στη διεθνή αγορά

Τοποθέτηση στις 30/6/2016 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για την προστασία και κατοχύρωση των Γεωγραφικών Ενδείξεων στις συμφωνίες της χώρας μας με τρίτες χώρες.