Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Τοποθέτηση στις 23/2/2017 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

Τοποθέτηση στις 23/2/2017 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης “Ο Αγροδιατροφικός Τομέας της Ελλάδας στις Διεθνείς Αγορές”.

Comments are closed.