Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Ιωάννινα, 10/5/2014 “Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης” Το μεγάλο επίδικο της επόμενης μέρας, μετά την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η ανάπτυξη της χώρας. Για το σκοπό αυτό έχουμε επεξεργαστεί και θα εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχος του προγράμματος είναι η καθιέρωση ενός νέου […]