Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Άμεση προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας

Ιωάννινα, 11/7/2017

“Άμεση προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας”

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης σχετικά με την πληρέστερη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών του Δήμου Κόνιτσας, έδωσε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, στην οποία αναφέρει τα εξής:

  • Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας στη χώρα μας, ο οποίος αποτελεί άμεση προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού και της τουριστικής πολιτικής της κυβέρνησης, το υπουργείο Τουρισμού έχει ενεργοποιήσει εκ νέου την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Η εν λόγω επιτροπή, που στο παρελθόν είχε περιορισμένη δράση, εξετάζει τα αιτήματα αναγνώρισης ιαματικών πηγών που βρίσκονται επί σειρά ετών σε αναμονή. Μεταξύ των αιτημάτων που εκκρεμούν είναι και τα αιτήματα αναγνώρισης των φυσικών πόρων Αμάραντου και Καβασίλων, η εκμετάλλευση των οποίων έχει παραχωρηθεί στις τοπικές κοινότητες και στο Δήμο Κόνιτσας, με το υπ’ αριθμ. 600/1978 – ΦΕΚ Α’ 129 Π.Δ. και το υπ’ αριθμ. 84/Α/13.05.1957 Β.Δ., αντίστοιχα.
  • Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) του υπουργείου Τουρισμού, συνεργάζεται στενά με τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εξειδίκευσης των προγραμμάτων, με γνώμονα την ανάδειξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΤΤ έχει εκπονήσει σχετική μελέτη για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας, στην οποία παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, οι προτάσεις για την ανάδειξη των θερμαλιστικών κέντρων ως τόπων προορισμού επισκεπτών από το εξωτερικό, καθώς και το προσχέδιο εφαρμογής πράξεων κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
  • Επιπλέον η ΕΔΕΤΤ, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, έχει καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) συγκεκριμένη πρόταση για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη σχετική δράση του επιχειρησιακού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι ΟΤΑ α’ βαθμού που έχουν στη δικαιοδοσία τους αναγνωρισμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους και ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 25.000.000 ευρώ.

Comments are closed.