Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Θετική απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ζήτημα της “Δεύτερης Ευκαιρίας” για τους εντίμως πτωχεύσαντες επιχειρηματίες

Ιωάννινα, 5/9/2016

“Θετική απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ζήτημα της “Δεύτερης Ευκαιρίας” για τους εντίμως πτωχεύσαντες επιχειρηματίες”

Θετικά απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, στην αναφορά που κατέθεσαν στις 29-07-2016 έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης, σχετικά με την παροχή στήριξης στους έντιμους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο της “Δεύτερης Ευκαιρίας”.

Η αναφορά έθετε ως ζητούμενο την ευθυγράμμιση του Πτωχευτικού Κώδικα με τη σύσταση C1500/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα”.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, συστάθηκε Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων. Οι εργασίες της επιτροπής άπτονται επακριβώς των ερωτημάτων που τέθηκαν με τη σχετική αναφορά και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του Φθινοπώρου του 2016.

Comments are closed.