Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή “δεύτερης ευκαιρίας” στους έντιμους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες

Ιωάννινα, 22/10/2016

“Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή “δεύτερης ευκαιρίας” στους έντιμους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες”

Θετική εξέλιξη στην πρόταση που είχαν καταθέσει έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και ο Βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης, σχετικά με την παροχή στήριξης στους έντιμους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες, στο πλαίσιο της “δεύτερης ευκαιρίας” του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η πρόταση έθετε ως ζητούμενο την ευθυγράμμιση του Ελληνικού Πτωχευτικού Δικαίου με τη σύσταση C1500/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα”. Παρότι η σύσταση αποτελεί υποχρέωση της χώρας από το 2014, είχε αγνοηθεί πλήρως από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, νομοθετική πρωτοβουλία για τις Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα και την παροχή “δεύτερης ευκαιρίας” στους έντιμους πτωχεύσαντες.

Βάσει του σχεδίου που κατατέθηκε, οι προτεινόμενες διατάξεις ορίζουν πως όταν μια επιχείρηση κηρυχτεί σε πτώχευση, 2 χρόνια μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης το φυσικό πρόσωπο που επιβαρύνεται με τις οφειλές της επιχείρησης μπορεί να κάνει αίτηση για να απαλλαγεί από τις οφειλές που δεν καλύπτονται από την εκποίηση της περιουσίας της επιχείρησης.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση απαλλαγής θα πρέπει ο οφειλέτης να έχει κηρυχθεί “συγγνωστός” με βάση τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, δηλαδή η πτώχευση να μην οφείλεται σε δόλιες ενέργειες και ο επιχειρηματίας να συνεργάστηκε πλήρως κατά την διαδικασία του ελέγχου.

Οι διατάξεις αφορούν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, δηλαδή αν μια πτώχευση κηρύχτηκε το 2010 και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη θα μπορεί να επωφεληθεί ο οφειλέτης από τις νέες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Έτσι, σχεδόν όλες οι υποθέσεις της οικονομικής κρίσης θα επωφεληθούν από τις νέες διατάξεις.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος καλεί για ευρεία συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με κατάθεση προτάσεων, απόψεων και παρατηρήσεων για τις σχετικές ρυθμίσεις.

Comments are closed.