Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Θετικό το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στο αίτημα για παραχώρηση της Μαθητικής Εστίας στο Δήμο Ζίτσας

Ιωάννινα, 15/11/2016

“Θετικό το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στο αίτημα για παραχώρηση της Μαθητικής Εστίας στο Δήμο Ζίτσας”

Ο Βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης, κατέθεσε στις 7 Οκτωβρίου αναφορά στον Υπουργό Παιδείας, αίτημα του Δήμου Ζίτσας για παραχώρηση της χρήσης της Μαθητικής Εστίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από το Δήμο – σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων – για τη δημιουργία δομής εκπαίδευσης και διαβίωσης ενηλίκων ατόμων με αυτισμό, που θα λειτουργεί παράλληλα με τη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων “Ελένη Γύρα”.

Ο Υπουργός Παιδείας, ως εποπτεύων του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, απαντώντας στην αναφορά του κ. Καραγιάννη σημειώνει ότι, όπως προκύπτει από το αριθμ. 604/66/35871/13.10.2016 εισηγητικό έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η σημερινή Διοίκηση του Ιδρύματος αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση του Δήμου Ζίτσας, ως εκ τούτου εντάσσει το αίτημα για την 25ετή παραχώρηση στο Δήμο της χρήσης της Μαθητικής Εστίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού που εκπονεί για την αξιοποίηση του συνόλου της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.

Comments are closed.