Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Τροπολογία για ρυθμίσεις θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Καθολικής Εκκλησίας και της Μουφτείας

Ιωάννινα, 4/8/2017

“Τροπολογία για ρυθμίσεις θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Καθολικής Εκκλησίας και της Μουφτείας”

Τροπολογία με θέμα “Ρυθμίσεις θεμάτων κληρικών – εκπαιδευτικών και θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Καθολικής Εκκλησίας και της Μουφτείας”, κατέθεσαν από κοινού στο ν/σ του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση οι Μ. Μπόλαρης, Γ. Καραγιάννης και 8 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έγινε δεκτή από τον υπουργό, ενσωματώθηκε στο ν/σ και διευθετεί τα παρακάτω ζητήματα:

  • Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Απόδημου Ελληνισμού αλλά και την υποστήριξη του έργου των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, επιτρέπεται, κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργών Παιδείας και Εξωτερικών, η απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης που είναι ταυτόχρονα και κληρικοί, για την παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή. Η απόσπαση αφορά κληρικούς – εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Εκκλησία της Ελλάδος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Κρήτης, την Ιερά Μητρόπολη Δωδεκανήσου, την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου και τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων.
  • Δίνεται η δυνατότητα σε δασκάλους που ανέρχονται σε θέση Επισκόπου της Καθολικής Εκκλησίας (του νομικού προσώπου Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα) να αναλαμβάνουν καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου και διαρκούς επιμόρφωσης των δασκάλων του καθολικού δόγματος. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  • Αποσαφηνίζονται μισθολογικά ζητήματα των Μουφτήδων και Τοποτηρητών Μουφτήδων της Θράκης, σε περίπτωση που κατέχουν θέση καθηγητή στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή στη δημόσια εκπαίδευση ή στη μειονοτική εκπαίδευση, πριν αναλάβουν τη θέση του Μουφτή ή του Τοποτηρητή Μουφτή.
  • Διευκρινίζεται ρητώς ότι ο οικείος Μητροπολίτης, ως μονομελές όργανο, είναι πνευματικός προϊστάμενος αλλά και νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής κάθε Ιεράς Μητρόπολης της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την επιφύλαξη των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, που καθορίζονται με τους κανονισμούς του άρθρου 35 του ν. 590/1977 “Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος”.
  • Η κατοχή ελληνικής ιθαγένειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους εκλογείς μοναχούς, τους εκλόγιμους μοναχούς, ή τους δυνάμενους να διορισθούν σε θέσεις Ηγουμένων ή μελών Ηγουμενοσυμβουλίων Μονών με νομική μορφή ΝΠΔΔ.

Comments are closed.