Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για τον ιαματικό τουρισμό από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ιωάννινα, 19/7/2017

“Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για τον ιαματικό τουρισμό από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης”

Στοχευμένο ερωτηματολόγιο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προώθησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στους δήμους όλης της χώρας, για τη χαρτογράφηση των υποδομών ιαματικού τουρισμού.

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας πρόσκλησης χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), που αφορά στην αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και στόχοι της είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των ιαματικών πηγών της χώρας, η χαρτογράφηση των αναγκών ανάδειξης και αξιοποίησής τους καθώς και των αναγκών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η αρμόδια ειδική γραμματεία για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα συντελέσουν καθοριστικά στην έκδοση της σχετικής αναπτυξιακής πρόσκλησης για την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών ιαματικών πόρων μέσα στο φθινόπωρο.

Η συγκεκριμένη στοχευμένη ενέργεια του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, επικυρώνει την απάντηση που δόθηκε από την υπουργό Τουρισμού, σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης σχετικά με την πληρέστερη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών του Δήμου Κόνιτσας.

Στην απάντησή της η κ. Κουντουρά σημείωνε πως η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) του υπουργείου Τουρισμού, έχει καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) συγκεκριμένη πρόταση για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη σχετική δράση του επιχειρησιακού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ενδεικτικούς δικαιούχους τους ΟΤΑ α’ βαθμού και συνολικό προτεινόμενο προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.

Comments are closed.