Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Παράλληλος εξωδικαστικός μηχανισμός, με δυνατότητα διαγραφής χρεών για αγρότες και κτηνοτρόφους

Ιωάννινα, 8/8/2017

“Παράλληλος εξωδικαστικός μηχανισμός, με δυνατότητα διαγραφής χρεών για αγρότες και κτηνοτρόφους”

Τη δυνατότητα διαγραφής – υπό προϋποθέσεις – ενός σημαντικού μέρους του χρέους τους προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, δίνει σε περισσότερους από 80.000 αγρότες και κτηνοτρόφους ο παράλληλος εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη και Υποδομών Νίκο Μαυραγάνη καθώς και από τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους του υπουργείου Οικονομίας Φώτη Κουρμούση.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που στηρίζεται πάνω στη βιωσιμότητα του χρέους, όπως αυτή προκύπτει από τα περιουσιακά στοιχεία των αγροτών των οποίων τα δάνεια υπάγονται στα λεγόμενα «κόκκινα», που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη σε συνεννόηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη καθώς και την εταιρεία – διαχειριστή της ΑΤΕ.

Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στις διατάξεις του οποίου δεν μπορεί να υπαχθεί η μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου (καθώς δεν έχει πτωχευτική ικανότητα) και διαφέρει από αυτόν στο ότι αφορά μόνο έναν πιστωτή (την πρώην ΑΤΕ) και όχι το σύνολο των πιστωτών του οφειλέτη.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου διευθέτησης των κόκκινων δανείων επιγραμματικά έχουν ως εξής:

  • Εξυπηρέτηση της βιώσιμης οφειλής.
  • Δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του αγρότη-οφειλέτη μειωμένη κατά ποσοστό 10%.
  • Επανυπολογισμός και επαναπροσδιορισμός της οφειλής (για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση) σύμφωνα με το Ν.3259/2004 «περί πανωτοκίων».
  • Άμεση αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με τα δάνεια τα οποία εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο – είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε σε Συνεταιρισμούς – υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν.3259/2004 και της παρούσας ρύθμισης.

Η διαδικασία δεν εμποδίζει τον αγρότη – κτηνοτρόφο ή τον Συνεταιρισμό να υπαχθεί και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν.4469/2017. Κομβικό ρόλο στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στην αποστολή των αιτημάτων τους, θα διαδραματίσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης – Ενημέρωσης Δανειολήπτη και η Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Comments are closed.