Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Παράλειψη κατάταξης υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, σε οργανικές θέσεις στο νέο οργανόγραμμα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ

Ιωάννινα, 2/4/2018

“Παράλειψη κατάταξης υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, σε οργανικές θέσεις στο νέο οργανόγραμμα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ”

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσε αναφορά προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπομνήματα υπηρετούντων μονίμων διοικητικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με τα οποία ενημερώνουν για την παράλειψη της κατάταξής τους σε οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός και ΠΕ Πληροφορικής στο νέο οργανόγραμμα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας (ΠΔ 18/2018).

Οι διοικητικοί υπάλληλοι της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, στα υπομνήματά τους σημειώνουν ότι παρότι υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις στις αντίστοιχες Δ/νσεις τα τελευταία 10 με 15 έτη – κατέχοντας μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών και θέσεις ευθύνης – έχουν παραλειφθεί από τους πίνακες της αριθμ. 37234/05-03-2018 διαπιστωτικής πράξης του υπουργού Παιδείας “Κατάταξη του υπηρετούντος διοικητικού προσωπικού σε οργανικές θέσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης” και αιτούνται από τον υπουργό την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Comments are closed.