Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Ομιλία στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2018: “Μείωση φορολογίας – μεταρρυθμίσεις – στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας”

Ιωάννινα, 13/12/2017

“Ομιλία στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2018: Μείωση φορολογίας – μεταρρυθμίσεις – στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας”

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2018, τόνισε τα εξής:

  1. Ο προϋπολογισμός του 2018, βάσει των εξόδων ανά Υπουργείο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταθεροποίηση, παραγωγική ανασυγκρότηση και στήριξη της κοινωνικής πολιτικής.
  2. Παρόλη την προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων, ξένων επενδύσεων, θα πρέπει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση ρίσκου και ανταμοιβής, γιατί το ρίσκο παραμένει υψηλό για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
  3. Οι θετικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ και η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα πρέπει να μας ωθήσει σε άμεσες διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
  4. Η διαφαινόμενη, βραχυπρόθεσμη, τόνωση της ζήτησης θα πρέπει να στοχεύσει στις πληθυσμιακές ομάδες με τις μεγαλύτερες ανάγκες, επειδή πάντα – λόγω των ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας – ελλοχεύει ο κίνδυνος της ανατροφοδότησης του φαύλου κύκλου των ελλειμμάτων και της ύφεσης.
  5. Η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς θα πρέπει να ενδυναμώσει, όπως και η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να προχωρήσουμε στη μείωση της φορολογίας των φυσικών και νομικών προσώπων, για να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και η ειδικά η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση.
  6. Για να επιτύχουν οι μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλιστεί συνολική ευημερία απαιτείται κοινωνική συνεργασία και συνοχή.

Comments are closed.