Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Νομοθετική ρύθμιση για τις τουριστικές επιχειρήσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων

Ιωάννινα, 29/11/2018

“Νομοθετική ρύθμιση για τις τουριστικές επιχειρήσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων”

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, είχε καταθέσει στις 12-3-2018 αναφορά στη Βουλή προς τους υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Τουρισμού, υπόμνημα της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου με το οποίο αιτούνταν νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και περιπέτειας (κατάβαση ποταμού με rafting και κανό – καγιάκ, διάσχιση φαραγγιού – canoying, ορειβασία, ορεινή πεζοπορία – trekking, ορεινή ποδηλασία – mountain bike, αλεξίπτωτο πλαγιάς – parapente, κ.ά.) να χρησιμοποιούν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία για τη μεταφορά άνευ κομίστρου των πελατών τους προς την αφετηρία και από τον τερματισμό της κάθε ειδικής υπαίθριας δραστηριότητας.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε χθες, 28-11-2018, προς επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, και συγκεκριμένα στο άρθρο 28 προβλέπεται ότι “επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, είτε ιδιοκτησίας των τουριστικών γραφείων, είτε δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε με βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις από επιχειρήσεις με έδρα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που ασκούν την ίδια δραστηριότητα, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο πρόγραμμα του ταξιδιού τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που έχουν εκδοθεί από το τουριστικό γραφείο”.

Καλύπτεται έτσι το νομοθετικό κενό, καθώς η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία να μεταφέρουν τους πελάτες τους χωρίς κόμιστρο από και προς συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι ρητά προκαθορισμένα στο συνολικό πρόγραμμα του ταξιδιού τους και αποτυπώνονται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που έχουν εκδοθεί. Πρόκειται δηλαδή για μια επιμέρους παροχή προς τον πελάτη-τουρίστα, που περιλαμβάνεται στο προσυμφωνημένο ταξιδιωτικό πακέτο.

Comments are closed.