Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Κατάθεση αναφοράς για την ένταξη του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’

Ιωάννινα, 29/1/2016

“Κατάθεση αναφοράς για την ένταξη του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’ “

Καθώς επίκειται ο επανακαθορισμός των προβληματικών περιοχών και ο εκ νέου χαρακτηρισμός τους, με κριτήρια την γεωμορφολογική τους ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτές, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως αναφορά,  σχετική επιστολή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με διεξοδική τεκμηρίωση του αιτήματος ένταξής του στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’.

Από την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία της επιστολής και από τη μελέτη της αντίστοιχης νομοθεσίας, προκύπτει η διαπίστωση ότι τα χωριά των Βορείων Τζουμέρκων αδικούνται επί σειρά ετών από τις διατάξεις με τις οποίες καθορίστηκαν κατά το παρελθόν οι προβληματικές περιοχές της χώρας, αφού έχουν ενταχθεί από το 1992 στην κατηγορία Β’, ενώ παράλληλα περιοχές με αντίστοιχα ή ηπιότερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά σε όλη την Ελλάδα έχουν ενταχθεί στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’ και επωφελούνται θεσμοθετημένων κινήτρων. Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η μεροληψία αυτή έχει πλέον παγιωθεί, εφόσον σε καμία από τις πολλές επικαιροποιήσεις των εν λόγω διατάξεων έως σήμερα, δεν έχει αρθεί η εις βάρος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων μόνιμη αδικία.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Καραγιάννης επικαλούμενος τις αρχές της ισονομίας και της αναλογικότητας, ζήτησε από τον υπουργό να εξετάσει επισταμένως το δίκαιο αίτημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα θέσπισης ενιαίων και αντικειμενικών κριτηρίων για όλη την επικράτεια και υπογραμμίζοντας συγχρόνως την υποχρέωση της πολιτείας για απαρέγκλιτη τήρηση των κριτηρίων αυτών χωρίς αποκλεισμούς.

Comments are closed.