Ολομέλεια της Βουλής

Ομιλίες


Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής (13 Μαΐου 2015)

 

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής (27 Μαΐου 2015)

 

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής (24 Ιουνίου 2015)

 

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής (06 Οκτωβρίου 2015)

 

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής (15 Οκτωβρίου 2015)

 

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής (30 Νοεμβρίου 2015)

 

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής (04 Δεκεμβρίου 2015)

 
Επιτροπές της Βουλής

Τοποθετήσεις


Τοποθέτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (28 Απριλίου 2015)

 

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού (26 Μαΐου 2015)

 

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (27 Μαΐου 2015)