Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Φιλοξενία ομογενών από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας

Ιωάννινα, 24/8/2015

“Φιλοξενία ομογενών από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας”

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, η οποία υιοθέτησε εισήγηση του μέλους της βουλευτή Ιωαννίνων Γιάννη Καραγιάννη, για την ολόπλευρη στήριξη και βοήθεια των Ελλήνων της Ουκρανίας.

Εκατόν ενενήντα τέσσερις Έλληνες της περιοχής Μαριούπολης που βρίσκεται στην καρδιά της εμπόλεμης ζώνης του Ουκρανικού εμφύλιου, θα φιλοξενηθούν για το διάστημα από 24 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου στο νησί της Ρόδου.

Comments are closed.