Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

EUSAIR – Αναπτυξιακή ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί

Ιωάννινα, 16/3/2017

“EUSAIR – Αναπτυξιακή ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί”

Με τη 15η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών-μελών της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 6 & 7 Απριλίου 2017, ξεκινάνε επίσημα οι εργασίες στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της μακροπεριφέρειας, οι οποίες θα κορυφωθούν με τη διεξαγωγή του 2ου Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) στις 11 & 12 Μαΐου.

Η χώρα μας έχει αναλάβει την προεδρία της μακροπεριφέρειας από τον Ιούνιο του 2016, και τα υπουργεία Οικονομίας και Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ηπείρου, επέλεξαν τα Ιωάννινα για τη διοργάνωση των συσκέψεων και των συναντήσεων.

Στόχος της Στρατηγικής EUSAIR είναι η δημιουργία ευκαιριών για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλη την έκταση της μακροπεριφέρειας, σε τέσσερις στοχευμένους τομείς: α) καινοτόμος θαλάσσια ανάπτυξη, β) συνδεσιμότητα των μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών, γ) εναλλακτικές και βιώσιμες μορφές τουρισμού και δ) ποιότητα περιβάλλοντος.

Οι εκδηλώσεις αναμένεται να αποτελέσουν πολιτικό, οικονομικό, επιστημονικό και τουριστικό γεγονός ευρωπαϊκής κλίμακας και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία δικτύωσης εθνικών & αυτοδιοικητικών φορέων, πανεπιστημιακών & ερευνητικών ιδρυμάτων, επιμελητηρίων και επιχειρήσεων. Παράλληλα θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ήπειρο να αναδείξει διεθνώς τα μοναδικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που αντιστοιχούν πλήρως με τους στοχευμένους πυλώνες της Στρατηγικής, και να ενισχύσει την τοπική της οικονομία σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η άρτια οργάνωσή τους είναι  ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί!

Comments are closed.