Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Εθνική υπόθεση η έξοδος απ’ την κρίση

Ιωάννινα, 10/12/2016

“Εθνική υπόθεση η έξοδος απ’ την κρίση. Απαιτεί μεταρρυθμίσεις, κοινωνική συνεργασία και συνοχή!”

Ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης, στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2017, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Ο προϋπολογισμός του 2017, συνδυάζει τους περιορισμούς που μας κληροδοτεί το παρελθόν, με τις οικονομικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το παρόν και το μέλλον. Οι περιορισμοί εντοπίζονται στις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή στα αίτια της κρίσης με τις συνακόλουθες επιπτώσεις τους και τις σημερινές υποχρεώσεις της χώρας ως απόρροια πολιτικών προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι αποφάσεις στοχεύουν σε μακροοικονομική σταθερότητα, ενίσχυση της ανάπτυξης και κοινωνική προστασία.

Το παρόν Σ/Ν, βάσει της κατανομής των πόρων ανά υπουργείο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταθεροποίηση της οικονομίας. Στηρίζει τον αγροτοδιατροφικό τομέα, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την εξωστρέφεια, στηρίζει την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης και διαμορφώνει ένα σταθερό και απλοποιημένο επενδυτικό περιβάλλον.

Ωστόσο, ο δρόμος προς την ανάκαμψη παραμένει μακρύς. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, το σταθερό φορολογικό, η διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και η οργανωμένη προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, θα συμβάλουν περαιτέρω στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς πρέπει να συνεχιστούν και να ενδυναμώσουν, η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα να επιταχυνθεί. Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το μεγάλο ζήτημα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα.

Για να πετύχουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλιστεί η συνολική ευημερία, απαιτείται κοινωνική συνεργασία και συνοχή. Είναι ευρέως αποδεκτή, η θετική συσχέτιση μεταξύ κοινωνικής συνοχής και ποιότητας θεσμών από τη μια πλευρά, και συστηματικής ανάπτυξης και οικονομικής ισότητας από την άλλη. Ο προϋπολογισμός του 2017 σέβεται τις παραπάνω αρχές και υπακούει ορθολογικά στους υπάρχοντες περιορισμούς. Είναι στο χέρι μας να τον αξιοποιήσουμε, μακριά από μικροπολιτικές λογικές και σκοπιμότητες. Η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση εθνική!”

Comments are closed.