Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Δήλωση για τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας

Ιωάννινα, 20/6/2018

“Δήλωση για τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας”

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την απόφαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αιγοπροβατοτρόφων, γαλακτοβιομηχάνων και τυροκόμων) για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας.

Η χθεσινή συμφωνία για την κατάθεση ενός κοινού φακέλου, προκειμένου να προχωρήσει η συγκρότηση και η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής, στην οποία κατέληξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγική αλυσίδα του προϊόντος (ΣΕΒΓΑΠ, ΣΕΚ, ΠΕΚ, ΟΔΙΠΠΑΦ, Τυροκόμοι και Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων) είναι μια ιστορική μέρα για το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας και του εθνικού μας προϊόντος.

Comments are closed.