Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Αποζημίωση ιχθυοτρόφων πέστροφας, πληγέντων από τη θεομηνία του 2010

Ιωάννινα, 31/3/2017

“Αποζημίωση ιχθυοτρόφων πέστροφας, πληγέντων από τη θεομηνία του 2010”

Ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης, κατέθεσε αναφορά στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επιστολή ιδιοκτητών ιχθυοτροφείων πέστροφας του Νομού Ιωαννίνων, που υπέστησαν ζημιές στις εγκαταστάσεις τους και στον ιχθυοπληθυσμό των δεξαμενών τους κατά τη θεομηνία που έπληξε την Ήπειρο τον Δεκέμβριο του 2010.

Με την επιστολή τους οι ιχθυοτρόφοι ενημερώνουν πως παρότι η οικονομική ζημιά τους αναγνωρίστηκε και κοστολογήθηκε κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, δεν έχουν λάβει έως σήμερα οποιαδήποτε αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για την αποκατάστασή της και καλούν τις αρμόδιες αρχές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.

Comments are closed.