Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Αυξημένος ο φετινός προϋπολογισμός της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

Ιωάννινα, 18/1/2017

“Αυξημένος ο φετινός προϋπολογισμός της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων”

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 12-01-2017 την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση της προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Για το 2017, θα διατεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ, έναντι των 111 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν το 2016.

Τα προγράμματα προώθησης θα υλοποιηθούν εντός και εκτός ΕΕ, με αρκετά από αυτά να στοχεύουν τρίτες χώρες και περιφέρειες, όπως -μεταξύ άλλων- την Κίνα, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ιαπωνία.

Ο προσανατολισμός αυτός υποστηρίζει την ώθηση που δόθηκε στις αρχές του 2016 για την αναζήτηση νέων αγορών και τη στήριξη της κατανάλωσης των προϊόντων της ΕΕ στο εξωτερικό.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή της ΕΕ στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 75-85%. Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 20η Απριλίου 2017.

Comments are closed.