Ομιλία στις 29/11/2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

Ομιλία στις 29/11/2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Σ/Ν “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”.