Η κτηνοτροφία της Ηπείρου στη μετά ΔΩΔΩΝΗΣ εποχή

Ιωάννινα, 15/10/2014 “Η κτηνοτροφία της Ηπείρου στη μετά ΔΩΔΩΝΗΣ εποχή” Η πιθανολογούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΩΔΩΝΗΣ και η πώληση των μετοχών των Ενώσεων ήταν, κατά την άποψη μου, μια αναμενόμενη εξέλιξη μετά το τραγικό ξεπούλημα της βιομηχανίας. Οι Ενώσεις εκ’ των πραγμάτων βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο και οδηγήθηκαν στην πώληση των […]

Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Ιωάννινα, 10/5/2014 “Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης” Το μεγάλο επίδικο της επόμενης μέρας, μετά την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η ανάπτυξη της χώρας. Για το σκοπό αυτό έχουμε επεξεργαστεί και θα εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχος του προγράμματος είναι η καθιέρωση ενός νέου […]