Ανάπτυξη με Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Textbox Section

Στήριξη της αγροτικής παραγωγής με το Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Ιωάννινα, 2/8/2016

“Στήριξη της αγροτικής παραγωγής με το Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020”

Σειρά επαφών με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ηπείρου, είχε ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης, στις πρόσφατες επισκέψεις του στην “1η έκθεση ηπειρώτικων αγροτικών προϊόντων” που διοργάνωσε o Σύλλογος Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας στα Σύβοτα και στην “γιορτή προβατίνας” στη Μικρή Γότιστα που διοργάνωσε ο Δήμος Μετσόβου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρής Γότιστας και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Κατά τις επισκέψεις του στις δύο εκδηλώσεις, ο κ. Καραγιάννης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους παραγωγούς σχετικά με το Μέτρο 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά τη στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Στόχος του συγκεκριμένου μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή και η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Δικαιούχοι θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται από την 2003/361/ΕΚ και στο πλαίσιο του μέτρου θα ενισχύονται δαπάνες που αφορούν ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:

  • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας, όπως προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές, προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης “ορεινό” και προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων υποδομών, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων
  • Αγορά οχημάτων, όπως ισοθερμικών βυτίων για την μεταφορά γάλακτος, ψυγείων για χονδρεμπόριο, μέσων εσωτερικής μεταφοράς (ανυψωτικά, περονοφόρα) και οχημάτων για μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης
  • Απόκτηση πιστοποιητικών ISO – HACCP
  • Δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων πλάνων προβολής και προώθησης των προϊόντων.

Comments are closed.